Guidet tur på Barsø - Danmarks største økologiske ø
Guidet tur på Barsø - Danmarks største økologiske ø
Oplevelser og Attraktioner For naturelskere

Guidet tur på Barsø - Danmarks største økologiske ø

Oplev Barsø´s fantastiske tur og få fortalt om øens kulturhistorie. Færgebillet ikke inkluderet.

Guidet naturtur til Barsø. Ca. 4 km.

Barsø (Danmarks største økologiske ø) ligger i Lillebælt ca. 2,5 km fra Færgestedet Barsø Landing på Løjt Land.
På denne tur mødes i med jeres guide Jørn Steenberg ved færgelejet ved Barsø Landing og tager den lille Barsøfærge til Barsø.

Ankommet på Barsø har i en unik mulighed for at opleve den skønne natur og høre mere om øens kulturhistorie.
Barsø er en del af det Østsønderjyske Morænelandskab, dannet under Istids afsmeltning i Danmark for ca. 12.000 år siden.
Havet har i den tid hævet sig ca. 12 m, og processen fortsætter. Dette har bevirket en voldsom erosion på øens skrænter.
Samtidig må man erkende, at strandbredden og skrænterne er de eneste landskabselementer, der findes i vor natur, som ser ligedan ud - fra isens afsmeltning.
De geologiske dannelser giver sammen med klima, menneskernes bosætning, landskabsbilledet baggrunden for områdets kulturhistorie. De hav dannede strandenge indeholder en særlig flora, som tiltrækker af sommerfugle.
Der er ingen skov på Barsø, og har ikke været det siden sten-bronze alder. Der imod findes der fortsat en del levende hegn, som gennem tiderne har været plejet på en ganske særlig måde - forter kaldes nogen af dem, som afgrænsede markvejene. Tidligere var der mange af den slags levende hegn på Barsø og Løjt Land. Disse er imidlertid ryddet i forbindelse landbruges udvikling mod større enheder. I dag dyrkes jorden af et landbrug, mod til bage i 16 hundrede tallet blev der udstykket 11 større og mindre selvstændig brug.

Landskabsbilledet er unikt - "Det kan ikke være bedre".
Så pak vandreskoene og tag med på en enestående tur til denne smukke ø sammen med Naturguide Jørn Steenberg.