Geführte Stadtwanderung in den Spuren der Gottorfer 2, mit Abendessen bei Café Kridt
Geführte Stadtwanderung in den Spuren der Gottorfer 2, mit Abendessen bei Café Kridt
Geführte Stadtwanderung in den Spuren der Gottorfer 2, mit Abendessen bei Café Kridt
Geführte Stadtwanderung in den Spuren der Gottorfer 2, mit Abendessen bei Café Kridt
Geführte Stadtwanderung in den Spuren der Gottorfer 2, mit Abendessen bei Café Kridt
Geführte Stadtwanderung in den Spuren der Gottorfer 2, mit Abendessen bei Café Kridt
Geführte Stadtwanderung in den Spuren der Gottorfer 2, mit Abendessen bei Café Kridt
Oplevelser og Attraktioner Den levende historie

Guidet byvandring i Gottorpernes fodspor 2, inkl. middag på Café Kridt

Tag med grænselandshistoriker Jan Wittrup på en 2 timer lang byvandring hvor I fordyber jer i historien om en glemt tid, da Aabenraa by og amt tilhørte hertugen af Slesvig Holsten–Gottorp. Efterfølgende serveres en dejlig middag på Café Kridt

Fra 1544 og frem til 1721 hørte Aabenraa by og amt under hertugen af Slesvig-Holsten-Gottorp. Men betragter man byens fortælling om sig selv i form af portrætgalleriet på Det gamle Rådhus, leder man forgæves efter Gottorperne og spor af den tysksprogede fyrstestat. Efterårets Gottorp-byvandringer bidrager til at gøre op med denne fortrængning. For den gottorpske arv har forklaringsværdi, når man skal forstå baggrunden for det tyske mindretal her i Nordslesvig. Måske skyldes den ophidsede debat mod dobbeltsprogede skilte i vores landsdel netop et fortegnet billede af vores dansk-tyske kulturhistorie?

Jeres guide på turen er grænselandshistoriker Jan Wittrup, som selv har både dansksindede og tysksindede rødder i Aabenraa.
Byvandringen starter ved Brundlund Slot, med hyldningen af hertug Christian Albrecht af Slesvig-Holsten-Gottorp på Brundlund Slot i 1661. Efter gottorpernes alliance med Sverige betragtes det nu selvstændige Gottorp-hertugdømme som "slangen ud i Danmarks barm" af de danske konger, som ønsker dem fordrevet. Vi følger dette drama og hører om de centrale familier von Günderoth og von Saldern, som har sat sig mange spor i Aabenraa. Deres betydning fortsætter efter 1721, hvor den brandbeskattede by efter 8 års kongelig besættelse modvilligt kommer under den danske krone. I 1762 kommer den detroniserede gottorpætling til magten i Rusland som zar Peter III og erklærer Danmark krig. Her kommer Aabenraas store bysbarn Caspar von Saldern til at spille en afgørende diplomatisk rolle.

Turen slutter på Café Kridt med en dejlig middag kl. 18