Aabenraa's Gottorp-heritage
Aabenraa's Gottorp-heritage
Aabenraa's Gottorp-heritage
Oplevelser og Attraktioner

Aabenraas Gottorp-arv

Byvandring med grænselandshistoriker Jan Wittrup om den periode (1544-1721), hvor Aabenraa hørte under hertugdømmet Slesvig-Holstein-Gottorp.

Fra hertuglinjens grundlæggelse i 1544 til 1721 hørte Aabenraa under hertugdømmet Slesvig-Holsten-Gottorp. Den gottorpske periode er nærmest glemt – eller fortrængt –, selv om både de ældste dele af selve slottet og slotsvandmøllen blev opført under hertugdømmet.

Sammen med grænselandshistoriker Jan Wittrup kan du følge Aabenraas udvikling fra oprettelsen af det gottorpske hertugdømme i 1544 til det opnår såkaldt suverænitet i 1658-59.

Kom og vær med, når historien oprulles i byens gamle gader.